Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

oopp, pracovní oděvy, pracovní obuv, svařování
 
 

pracovní rukavice, osobní ochranné pracovní pomůcky, oopp, nejen Ústí nad Labem

pracovní rukavice

Kromě běžných pracovní rukavic u nás najdete i speciální pracovní rukavice vyhovující evropským normám určených k ochraně proti mechanickým rizikům, proti chladu, teplu i ohni. Pracovní rukavice k ochraně proti chemickým a mikrobiologickým rizikům. Prodáváme i pracovní rukavice určené do specializovaných provozů, včetně jednorázových pracovních rukavic.
Přejdi na eshop

Pracovní rukavice:

  • Pracovní rukavice k ochraně proti mechanickým rizikům -  EN388 - Norma EN388 platí pro posuzování fyzikální a mechanické odolnosti proti oděru, proříznutí, propíchnutí a roztržení u všech typů ochranných rukavic.
  • Pracovní rukavice k ochraně proti chladu - EN511 - Norma EN511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro rukavice určené pro práci v chladném prostředí do teploty -50 °C, kdy chlad je přenášen prouděním nebo vedením. Chlad může být způsoben klimatickými podmínkami nebo může pocházet z průmyslové činnosti.
  • Pracovní rukavice k ochraně proti teplu a ohni - EN407 - Norma EN407 stanoví zkušební metody a všeobecné požadavky na funkčnost při vysokých teplotách a na označení rukavic určených k ochraně rukou před horkem nebo před ohněm. Platí pro všechny rukavice, které musí chránit ruce před horkem nebo před plameny vyskytujícími se v jedné nebo v několika z následujících forem: požár, kontaktní teplo, konvekční teplo, vyzařované teplo, malý rozstřik roztaveného kovu nebo velký rozstřik roztaveného kovu.
  • Pracovní rukavice k ochraně proti mikrobiologickým nebezpečím a chemickým rizikům - EN374-1 - Norma EN374-1 udává požadavky na vlastnosti rukavic určených pro ochranu uživatelů proti chemikáliím a nebo mikroorganismům a definuje termíny, které mají být používány.
    - penetrace - difúze, nikoliv na molekulární úrovni, chemické látky nebo mikroorganismu přes póry, švy, mikroskopické otvory nebo jiné nedokonalosti, přítomné v materiálu ochranných rukavic.
    - permeace - proces, kterým difunduje chemická látka materiálem ochranných rukavic na molekulární úrovni.